totaal dienstverlener

Landelijk vertrouwd

Gezien de grote mate van flexibiliteit van onze organisatie doen een aantal gerenommeerde bedrijven/ organisaties regelmatig een beroep op ons. Ook de grootste landelijk werkende bedrijven/ organisaties maken gebruik van onze expertise bij calamiteiten en/of specialistisch werk waar meer diepgang gewenst is.

Effectieve realisatie

De factoren betrouwbaarheid, klantgerichtheid en vakkundigheid zijn de uitgangspunten van onze organisatie. SELECTIEF is gevestigd in de Randstad en kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur waardoor een snelle en goede analyse van de te verrichten werkzaamheden wordt bereikt. Implementatie van de daaruit gemaakte afspraken tussen opdrachtgever en werknemers kan effectief worden gerealiseerd.

SELECTIEF investeert niet in een groot netwerk van vestigingskantoren of een uitgebreid wagenpark. SELECTIEF investeert in haar personeel! De beveiligingsmedewerkers beschikken dan ook over een gevarieerd opleidingspakket. De meeste zijn dan ook in het bezit van het volledige diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker en/of Beveiliger 2 en hebben daarnaast verschillende specifieke opleidingen gevolgd afgestemd op de locaties waar zij worden ingezet.

Stuur ons een bericht
Klik hier om een beveiliger in te huren

Klik hier om een beveiliger in te huren


100% Kwalitatief personeel Representatief voorkomen Affiniteit met patiënten binnen zorginstellingen Ervaring met computerprogramma’s en communicatieapparatuur Stressbestendigheid

Kwaliteit en selectie van ons personeel

Om een goede kwaliteit binnen uw object te kunnen garanderen zijn de selectie, opleiding, begeleiding en instructie als mede een frequente evaluatie van onze dienstverlening van essentieel belang.

Selectie van personeel

SELECTIEF beschikt over de mogelijkheden en middelen om voor iedere (nieuwe) opdrachtgever personeel te selecteren dat aan de gestelde criteria voldoet. SELECTIEF selecteert naar aanleiding van vooraf opgestelde profielschetsen, die zijn opgesteld in overleg met de opdrachtgever voor de verschillende te verrichten werkzaamheden. Naast persoonlijke eigenschappen van kandidaten zijn opleiding en werkervaring belangrijke criteria.

Ons personeel is geselecteerd op de volgende eigenschappen:

Betrouwbaarheid Representatief voorkomen Affiniteit met patiënten binnen zorginstellingen Een dienstverlenende instelling Ervaring met computerprogramma’s en communicatieapparatuur Stressbestendigheid Goede sociale vaardigheden Zelfdiscipline Zelfstandigheid Goede spreek- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse taal

Daarnaast voldoet ons personeel aan de volgende eisen:

Minimaal MBO niveau Geldig rijbewijs categorie B Enige technische kennis Introductiecursus Beveiligingsmedewerker Praktijkcursus Diploma Beveiliger 2, Basisdiploma Beveiliging en/of ABM BHV diploma EHBO diploma Zelfstandigheid In het bezit van of studerend voor het diploma Coördinator Beveiliging

Begeleiding en instructie
van ons personeel

Begeleiding


De directe begeleiding van ons personeel vindt plaats op de werkplek. De bedrijfsleiding zal zich nadrukkelijk verdiepen in de te verrichten werkzaamheden en instrueert op de werkplek het personeel.

SELECTIEF beschikt daarnaast over een Object verantwoordelijke die als eerste aanspreekpunt fungeert en verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in uw objecten. Eventuele wensen en/of opmerkingen kunnen dan snel en didactisch verantwoord worden doorgevoerd.

De bedrijfsleiding is eindverantwoordelijk voor een goed verloop van de beveiligingswerk die worden uitgevoerd ten behoeve van uw objecten. Zij controleert, ondersteunt en evalueert de werkzaamheden en vormt het aanspreekpunt.

Instructie


Ten behoeve van de juiste uitvoering van de uit te voeren werkzaamheden zullen wij in overleg met uw organisatie instructies opstellen. De instructies zullen een nauwkeurige taakomschrijving van de te verrichten werkzaamheden bevatten. SELECTIEF zal u adviseren bij het samenstellen van instructies of bij het maken van een beveiligingsplan.

Uitgangspunt voor onze dienstverlening bij opdrachtgevers is een constante toetsing van de geleverde kwaliteit en openstaan voor veranderingen op dit gebied. Alleen hierdoor kan maatwerk en oplossend vermogen geboden worden. Uitgangspunt voor het personeel is een prettige werksfeer en een goed sociaal klimaat, wat onder andere wordt bereikt door opleiding, motivering en duidelijkheid.