evenementen kop

evenementen beveiliging

evenementen beveiliging

evenementen beveiliging

Wie een evenement organiseert, wil alle storingselementen, incidenten en calamiteiten uitsluiten. SELECTIEF SECURITY levert specialistische veiligheidszorg voor elk evenement; of het nu gaat om een productpresentatie, een meeting, jaarvergadering of een politieke conventie. Het dienstenpakket loopt uiteen van vervoer en begeleiding van VIP’s tot en met toegangscontrole en het houden van security checks. Om het terrein te beschermen kunnen wij ook onze hondenbrigade inschakelen.
Onze medewerkers evenementenbeveiliging worden specifiek per opdracht geselecteerd op grond van de aard van de opdracht, persoonlijke eigenschappen en kwalificaties.

Evenementenbeveiliger

Onze evenementenbeveiliger is een speciaal geselecteerde en opgeleide beveiliger, welke tijdelijk beveiligingswerkzaamheden verricht ten behoeve van evenementen. Jarenlange ervaring in de beveiliging is een belangrijke selectie-eis.

Persoonsbeveiliger

Wanneer specifiek een bepaald persoon beveiligd dient te worden, kunnen persoonsbeveiligers worden ingezet. Zij verzorgen professionele beveiliging ten behoeve van personen. Het heeft tot doel om verdachte omstandigheden tijdig te onderkennen (preobservatie), hiernaar te handelen en te trachten incidenten te voorkomen door bijvoorbeeld opvallend aanwezig te zijn. In geval van een incident treden zij repressief op.

Beveiliger VIP-transport

Ook de mobiliteit van VIP’s kan SELECTIEF SECURITY verzorgen. Onze chauffeurs zijn tegelijkertijd beveiligers. Ze kunnen uw gasten vervoeren met verschillende typen voertuigen.

Quick Response Team

SELECTIEF SECURITY beschikt over een Quick Response Team dat altijd stand-by is, in het hele land opereert en snel kan worden ingezet bij calamiteiten en ad hoc-situaties. Het Quick Response Team telt ruim 20 beveiligingsmedewerkers die de eerste uren assistentie kunnen bieden bij branden, ongelukken en calamiteiten. De medewerkers dragen speciale kleding en beschikken over diverse hulpmiddelen. Ze kunnen worden ingezet voor het afzetten, beveiligen en bewaken van de onheilsplek, het op afstand houden van publiek en pers en het veilig stellen van goederen.

Goedkopere en betere oplossing

Of het nu gaat om een gedeeltelijke of volledige uitbesteding van de beveiliging van een zorginstelling, SELECTIEF SECURITY zal na een analyse van de beveiligings problematiek en het formuleren van een goedkopere en betere oplossing waarin eventueel de beveiligingsmedewerkers van de zorginstelling worden overgenomen, dit proces zo efficiënt mogelijk begeleiden.

Wie een evenement organiseert, wil alle storingselementen, incidenten en calamiteiten uitsluiten. SELECTIEF SECURITY levert specialistische veiligheidszorg voor elk evenement; of het nu gaat om een productpresentatie, een meeting, jaarvergadering of een politieke conventie. Het dienstenpakket loopt uiteen van vervoer en begeleiding van VIP’s tot en met toegangscontrole en het houden van security checks. Om het terrein te beschermen kunnen wij ook onze hondenbrigade inschakelen.
Onze medewerkers evenementenbeveiliging worden specifiek per opdracht geselecteerd op grond van de aard van de opdracht, persoonlijke eigenschappen en kwalificaties.

Evenementenbeveiliger

Onze evenementenbeveiliger is een speciaal geselecteerde en opgeleide beveiliger, welke tijdelijk beveiligingswerkzaamheden verricht ten behoeve van evenementen. Jarenlange ervaring in de beveiliging is een belangrijke selectie-eis.

Persoonsbeveiliger

Wanneer specifiek een bepaald persoon beveiligd dient te worden, kunnen persoonsbeveiligers worden ingezet. Zij verzorgen professionele beveiliging ten behoeve van personen. Het heeft tot doel om verdachte omstandigheden tijdig te onderkennen (preobservatie), hiernaar te handelen en te trachten incidenten te voorkomen door bijvoorbeeld opvallend aanwezig te zijn. In geval van een incident treden zij repressief op.

Beveiliger VIP-transport

Ook de mobiliteit van VIP’s kan SELECTIEF SECURITY verzorgen. Onze chauffeurs zijn tegelijkertijd beveiligers. Ze kunnen uw gasten vervoeren met verschillende typen voertuigen.

Quick Response Team

SELECTIEF SECURITY beschikt over een Quick Response Team dat altijd stand-by is, in het hele land opereert en snel kan worden ingezet bij calamiteiten en ad hoc-situaties. Het Quick Response Team telt ruim 20 beveiligingsmedewerkers die de eerste uren assistentie kunnen bieden bij branden, ongelukken en calamiteiten. De medewerkers dragen speciale kleding en beschikken over diverse hulpmiddelen. Ze kunnen worden ingezet voor het afzetten, beveiligen en bewaken van de onheilsplek, het op afstand houden van publiek en pers en het veilig stellen van goederen.

Goedkopere en betere oplossing

Of het nu gaat om een gedeeltelijke of volledige uitbesteding van de beveiliging van een zorginstelling, SELECTIEF SECURITY zal na een analyse van de beveiligings problematiek en het formuleren van een goedkopere en betere oplossing waarin eventueel de beveiligingsmedewerkers van de zorginstelling worden overgenomen, dit proces zo efficiënt mogelijk begeleiden.

Wie een evenement organiseert, wil alle storingselementen, incidenten en calamiteiten uitsluiten. SELECTIEF SECURITY levert specialistische veiligheidszorg voor elk evenement; of het nu gaat om een productpresentatie, een meeting, jaarvergadering of een politieke conventie. Het dienstenpakket loopt uiteen van vervoer en begeleiding van VIP’s tot en met toegangscontrole en het houden van security checks. Om het terrein te beschermen kunnen wij ook onze hondenbrigade inschakelen.
Onze medewerkers evenementenbeveiliging worden specifiek per opdracht geselecteerd op grond van de aard van de opdracht, persoonlijke eigenschappen en kwalificaties.

Evenementenbeveiliger

Onze evenementenbeveiliger is een speciaal geselecteerde en opgeleide beveiliger, welke tijdelijk beveiligingswerkzaamheden verricht ten behoeve van evenementen. Jarenlange ervaring in de beveiliging is een belangrijke selectie-eis.

Persoonsbeveiliger

Wanneer specifiek een bepaald persoon beveiligd dient te worden, kunnen persoonsbeveiligers worden ingezet. Zij verzorgen professionele beveiliging ten behoeve van personen. Het heeft tot doel om verdachte omstandigheden tijdig te onderkennen (preobservatie), hiernaar te handelen en te trachten incidenten te voorkomen door bijvoorbeeld opvallend aanwezig te zijn. In geval van een incident treden zij repressief op.

Beveiliger VIP-transport

Ook de mobiliteit van VIP’s kan SELECTIEF SECURITY verzorgen. Onze chauffeurs zijn tegelijkertijd beveiligers. Ze kunnen uw gasten vervoeren met verschillende typen voertuigen.

Quick Response Team

SELECTIEF SECURITY beschikt over een Quick Response Team dat altijd stand-by is, in het hele land opereert en snel kan worden ingezet bij calamiteiten en ad hoc-situaties. Het Quick Response Team telt ruim 20 beveiligingsmedewerkers die de eerste uren assistentie kunnen bieden bij branden, ongelukken en calamiteiten. De medewerkers dragen speciale kleding en beschikken over diverse hulpmiddelen. Ze kunnen worden ingezet voor het afzetten, beveiligen en bewaken van de onheilsplek, het op afstand houden van publiek en pers en het veilig stellen van goederen.

Goedkopere en betere oplossing

Of het nu gaat om een gedeeltelijke of volledige uitbesteding van de beveiliging van een zorginstelling, SELECTIEF SECURITY zal na een analyse van de beveiligings problematiek en het formuleren van een goedkopere en betere oplossing waarin eventueel de beveiligingsmedewerkers van de zorginstelling worden overgenomen, dit proces zo efficiënt mogelijk begeleiden.